محوطه سازی باغ ویلا

محوطه سازی:

در واقع محوطه سازی صرفا گل کاری و جدولکاری نیست بلکه یک طرح منسجم  به منظور آماده کردن فضای اطراف یک عمارت جهت دستیابی به فضایی ایمن ،مفرح و با طراوت مهندسی   میباشد که این مهم با  طراحی پیاده رو ، خیابان کشی ، سیستم   آبرسانی زهکشی وبرق ، مکانیکال آبنما،آلاچیق ،پایه چراغ محقق میگردد .

سبکهای معماری:

در طراحی محوطه یا همان معماری منظر عناصری که باید  مورد توجه قرار گیرند تا طرحی  متناسب با قواعد معماری شکل بگیرد همانند  طراحی ساختمان در معماری باید شرایطی را تامیین بکند مانند متراژ زمین ،بگونه ای که هر طرحی برای هر قواره از  زمین مناسب نمی باشد  همچنین شیب و عوارض زمین و نوع خاک  و  آب و هوای منطقه ،بنابراین در سبکهای موجود برای نیل به هدف طراحی منظر ازقبیل سبک کلاسیک ،مدرن یا  طبیعت گونه تامین  شرایط و الزامات خاص و نوع کاشت و المانهای مخصوص  به هر یک ضروری میباشد  .

نور پردازی:

نور پردازی در اجرای محوطه سازی از اهمیت بسیار بالایی تکمیل کار ، برخوردار است چرا که بدینوسیله میتوان نقاط ناامن را برای تردد  عابرین روشن نمودو نیز اماکنی که اهمیت بالاتری در طرح دارند؛بوسیله یک نورپردازی زیبا  و افکت های نور بیشترجلوه داد  .

کفسازی:

یکی از مهمترین موارد در طراحی محوطه باغ ویلا ،مسیرهای   کف سازی و تقسیم بندی فضاها به بخشهای مختلف با کاربری های  متفاوت  میباشد  طبیعی است هر یک از بخشها میبایستی کفسازی  و زیرسازی مخصوص بخود را داشته  باشد تا   بتواند بنحوی مناسب مسیر تردد عابرین  را در آن  هموار کند ،به عنوان مثال کف سازی اطراف استخر یا آبنما با کف سازی مسیر درون باغ متفاوت میباشد و از مصالح مقاوم تری    بکارگیری   میشود همچنین کف سازی  زمین بازی یا پارکینگ یا دور آلاچیق همگی   از رنگ بندی و تفاوت مصالح برخوردار است .تا در فصول سرد و گرم سال  نوع  کف سازی شما دچار آسیب دیدگی ونشست و ترک نگردد .

 ورودی محوطه سازی :

آنچه مسلم است  محل ورودی  درطرح محوطه سازی باغ ویلا  باید  به گونه ای طراحی  شود که جذابیت  برای بیننده آنقدر باشد که   تمایل عابر را  بهنگام   ورود برای گردش بیشتر در باغ  و  حس  کنجکاوی ایجاد کند ،لزا  طراحی المانهای مهم در این محل بعنوان کلیدی ترین نقطه معماری منظر  حائز اهمیت میباشد ،برای نیل باین منظور  میتوان به ایجاد  میدان گل و آبنما  در ابتدا مسیر اشاره کرد .

طرح کاشت و گل کاری:

طرح کاشت و فضای سبز در طراحی محوطه سازی باغ ویلا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و حکم لباس را به تن محوطه داردو به هر میزان که طراحی مناسبی داشته باشید اما از  طرح کاشت خوبی برخور دار نباشید زیبایی کار شما به چشم نمی آید .

تناسب طراحی با کوشک:

آنچه در طراحی محوطه باغ ویلا ها و سایرباید  مد نظر قرار گیرد این است که سبک  کار باید با معماری عمارت وسط باغ همخوانی داشته باشد ،چه به لحاظ مصالح و رنگ و چه به لحاظ طراحی ؛ بعنوان مثال برای ساختمانی که طراحی مدرن دارد طرح سنتی و ویا باغ ایرانی نباید لحاظ کرد .همینطور استفاده از المان کلاسیک یا چوبی برای میز و صندلی و آلاچیق نیز باید اجتناب شود .

تناسب مبلمان :

بدیهی است استفاده از  مبلمان والمان در فضای سبز و محوطه باید متناسب مصالح دیوار و سقف بلحاظ طبیعت گرم و سرد انها باشد این بدین معنی است که برای مصالح و نماهای بتنی استفاده از مبلمان چوبی و گرم مناسب نیست معمولا از متریال فلزی برای نیمکت و آلاچیق استفاده میشود .

جانمایی المانها:

آنچه در طرحی مسیر ها و تفکیک فضا ها و جانمایی المانها بسیار حائز اهمیت است ایجاد یک حس سفر برای بیننده میباشد لزا افراد باید بمرور وبا  و سرعت کم اجزا و المانهای محوطه برحورد کنند و از آنها لذت ببرند ودر مسیر فرصت استراحت و اسنفاده از چشم انداز را داشته باشند .از اینرو تجمع المانها در یک قسمت کار غلطی میباشد.

طراحی سبک :

بمنظور طراحی سبک معماری منظر باغ یا هر زمین با هر نوع کاربری در در جه اول لازم است از زمین یک برداشت با دوربین تئودولیت ترازیاب انجام بپذیرد و تمامی اضلاع و نقاط ارتفاعی از پایین ترین نقطه تا بالاترین نقطه وشیب زمین نقشه برداری گردد تا بدینوسیله طرح پیشنهادی براساس رقوم ارتفاعی موجود با حداقل خاکبرداری و خاک ریزی و نیز مختصات زمین به کارفرما ارائه گردد .

بدیهی در زمینهای با شیب زیاد طرحی متفاوت از زمینهای مسطح ارائه خواهد شد ،همچنین شیب زمین هرگز بعنوان یک اشکال و نقطه ضعف در طراحی منظر بحساب نمی آید بلکه به معمار کمک میکند از عوارض طبیعی زمین برای تنوع بخشیدن  به طرح و تراز بندی در فضای سبز و استفاده از فشار استاتیکی آب جهت جاری شدن در انهار کمال استفاده را ببرد .بعنوان مثال در بیشتر  موارد در زمینهای شیبدار از ایجاد استخر یا آبنما در اراضی  بالادست  و لوله کشی و یا ایجاد نهر به سمت پایین دست برای طراوت زایی به باغ و یا آبیاری استفاده میکنند .

جانمایی استخر یا آبنما :

آنچه برای همه ایرانیان   جنبه نوستالوژی دارد حوضهای قدیمی داخل  حیاطهای ساختمان های آجری در سالیان گذشته   است ،کارایی   حوضها و تاثیرات آنها در محیط   هنوز   هم قابل استفاده و بسیار مهم میباشد بطوریکه فلسفه طراوت بخشی محیط و صدای  آرامش بخش فواره ها  همیشه مطلوب انسان بوده و از طریق ساخت آبنماهای زیبا یا استخر با نور پردازیهای مهیج و مولتی کالر که بر جلوه آنها افزوده میشود همیشه  کارفرماها را جزو مشتریان جدی این المانها در طراحی قرارداده است .

اما آنچه باید در طراحی آبنما مد نظر قرار گیرد وسعت زمین ونیز عوارص  شیب زمین مورد کاربری میباشد چرا که روش طراحی در زمینهای با ابعاد کوچک بکلی با زمینهای بزرگ متفاوت میباشد و کانسبت آبنما ها را تغییر میدهد بعنوان مثال در زمینهای کوچکتر میتوان از آبنماهای سنگی دیواری استفاده کرد ولی در قواره های بزرگ میتوان از ساخت آبنماهای جزیره ای با استخر استفاده کرد .

هزینه اجرای محوطه سازی :

آنچه برای همه کارفرمایان در درجه اول مهم میباشد هزینه اجرای طرح میباشد و دوم هزینه نگهداری از آن بنابراین طرحی که نتواند این  دو اصل مهم را برآورده سازد  هرچند زیبا بنظر برسد   مردود خواهد شد و نهایتا در صور ت پذیرش  هم کارفرمایان با دستکاری در آن به  جهت  کاهش هزینه ها طرح را  دستخوش  تغییراتی بنیادیی میکنندکه با ماهیت اولیه بسیار فاصله میگیرد و یک شیر بی یال و کوپال و اشکم از آب در میآید بنابراین بهتر است براساس بودجه کارفرما طراحی دقیق صورت بپذیرد و در پیشنهاد ات ارائه شده همگی این اصل رعایت شده باشد  همچنین لازم است  در طراحی هزینه های نگهداری نیز مد نظر قرار داشته شود چراکه بعنوان مثال هزینه های نگهداری آبنما و لجن زدایی از آن و نوع مصالح پیشنهادی و یا هزینه نگهداری از کفسازی ها یا مصالح نور پردازی حتما بایدفرسایش آب و هوایی منطقه گرما یا سرما و یا یخبندان توجه ویژه شود تا هزینه تعمیرات به حداقل ممکن برسد .