مقالات


طراحی باغهای ایرانی

اصول طراحی باغهای ایرانی  ماهیت باغهای ایرانی باغهای ایرانی که براساس اسناد تاریخی مورخین و جهانگردان  به پرشن گاردن معروف... ادامه مطلب

محوطه سازی اماکن

محوطه سازی مراکز بهداشتی : برای طراحی محوطه مراکز بهداشتی از جمله بیمارستانها تفاوت عمده با سایر مراکز و فضاها... ادامه مطلب